Usługi - comercium

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia   podatku VAT

 • sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rach. zysków i strat, cash-flow)

 • sporządzanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników

 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników

 • prowadzenie akt osobowych, rej. zwolnień lekarskich, urlopów i godzin nadliczbowych

 • kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie oraz szkolenia BHP

 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy

DORADZTWO

CENNIK

 • zakładanie i likwidowanie działalności gospodarczej

 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji

 • postępowanie przed urzędami państwowymi i informacja o obowiązujących procedurach

 • umowy i negocjacje z innymi podmiotami gospodarczymi

 • stosowanie przepisów prawa pracy oraz obowiązki ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Koszty mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich Klientów. Dbamy o to aby ceny naszych usług były adekwatne do wytworzonej wartości i dostosowane do oczekiwań naszych Klientów.
Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z klientem.
Ich wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,

 • zakresu świadczonej usługi,

 • ilości dokumentów,

 • ilości pracowników zaangażowanych do wykonania zadania,

 • indywidualnych potrzeb klienta.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego